Pomiar blatów kuchennych

Kilka wskazówek pomocnych przy wykonywaniu pomiaru blatów kuchennych

 1. Zasady przy mierzeniu blatów z konglomeratu kwarcowego są takie same jak przy projektowaniu blatów z płyty laminowanej.
 2. Przed przystąpieniem do pomiaru należy się upewnić czy szafki kuchenne lub łazienkowe są kompletne i ustawione na właściwym miejscu, czyli w pozycji, która się już nie zmieni do końca pomiaru i montażu.
 3. Szafki muszą być wypoziomowane, a fronty wyrównane.
 4. Przed przystąpieniem do pomiaru należy sprawdzić czy zostały dostarczone wszystkie niezbędne sprzęty, które będą potem montowane w blatach (zlew, umywalka, płyta grzewcza lub gazowa, waga, gniazdo elektryczne, itp.). Jeśli jest ich brak pomiar może nie być możliwy ze względu na różnorodność konstrukcji tych sprzętów.
 5. Zrobić wstępny pomiar, który ma na celu określenie jakie są odchyły wymiarowe oraz ustalić szczegóły projektu z klientem, czyli:
  • czy kąty mają 90°
  • czy ściany są równe (czy nie ma tzw. fali)
  • gdzie można zrobić połączenie blatów
  • czy nie ma kolizji blatu kuchennego z parapetem okiennym
  • czy grubość blatu jest odpowiednia, czyli umożliwia bezproblemowe zamontowanie sprzętów
  • sprawdzenie czy dostarczone sprzęty nadają się do montażu
 6. Po wstępnych weryfikacjach możemy przystąpić do pomiaru.
 7. Przy pomiarze należy zachować luzy około 3,4mm (w zależności od sytuacji) na styku blatu ze ścianą lub meblami, aby ułatwić montaż.(blaty z konglomeratu kwarcowego nie mogą być wymierzone na styk, ponieważ ich ciężar własny utrudnia płynny montaż, czyli gdy luz jest za mały lub nie ma go wcale można uszkodzić blat, ścianę lub meble klienta)
 8. Nie należy wystawiać blatu poza korpusy mebli na więcej niż 30cm bez podparcia.
 9. Początek, środek i koniec blatu musi się zawsze wspierać na korpusie szafki lub elementach do tego przeznaczonych (nogi, ramy, dodatkowe konstrukcje nośne)
 10. Przy mierzeniu długich blatów należy zwrócić uwagę na miejsce i warunki w jakich trzeba będzie się później przemieszczać z gotowym elementem (utrudnieniem może być winda, wąskie przejścia, korytarze, małe pomieszczenia, w których odbywa się pomiar, itp.)
 11. Podziały blatów należy ustalać w miejscach przed lub za otworem, w odległości min.8,5cm przy blatach o długości ponad 150cm, natomiast w blatach poniżej tej długości odległość ta może zostać zmniejszona maksymalnie do 5,5cm.
 12. Należy dobrze przemyśleć, w którym miejscu usytuować otwory na kran, dozownik, korek automatyczny, itp. (informacje zawarte w instrukcji producenta sprzętu) oraz oznaczyć wszystkie widoczne krawędzie, na których będzie wykonany odpowiedni profil z wzornika Formy System. W wypadku, gdy zapomnimy o jakimś otworze lub widocznej krawędzi to wykonanie tej operacji u klienta w domu, bez specjalnego sprzętu, może być bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe.
 13. Należy pamiętać, że konglomerat jest materiałem twardym, do którego obróbki muszą być używane specjalne narzędzia diamentowe.
 14. Wszelkie błędy popełnione w czasie pomiaru, których nie da się skorygować na miejscu u klienta, wiążą się z tym, że element będzie musiał być przywieziony do FORMA SYSTEM i tam przerobiony, o ile będzie to możliwe.