Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe 01/RPO/2016

na wybór dostawcy żurawika i wciągnika


Data ogłoszenia: 13 grudnia 2016 r. Termin składania ofert: 21 grudnia 2016 r., do godz. 10.00


Informacja o wyborze oferty:Zapytanie ofertowe 02/RPO/2016

na wybór dostawcy piły CNC


Data ogłoszenia: 13 grudnia 2016 r. Termin składania ofert: 21 grudnia 2016 r., do godz. 10.00


Informacja o wyborze oferty: