EU project

Fundusze Europeskie - dla rozwoju Dolnego Śląska. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

Tytuł projektu: “Uruchomienie innowacyjnej technologii obróbki ceramiki przez przedsiębiorstwo Forma System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Projekt realizowany jest w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 1 “Przedsiębiorstwa i innowacje”
  • Działanie 1.5. “Rozwój produktów i usług w MŚP”
  • Poddziałania 1.5.1 “Rozwój produktów i usług w MŚP” – konkurs horyzontalny
  • Schemat 1.5.A “Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie technologii cięcia ceramiki i uruchomienie produkcji elementów ceramicznych na skalę przemysłową. Zostanie to osiągnięte dzięki zakupowi piły CNC oraz żurawika i wciągnika.

Planowane efekty:

Realizacja planowanego projektu pozwoli firmie na wprowadzenie do swojej oferty szerokiej gamy produktów z ceramiki tj. wycinane blaty kuchenne, blaty stołów, płyty łazienkowe, wstawki do blatów laminowanych. Poszerzony asortyment pozwoli wejść na nowe rynki zbytu.

Całkowita wartość projektu: 636 247,72 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 388 300,00 PLN

Kwota dofinansowania: 163 086,00 PLN